sala operacyjna dekontaminacja

Ochrona Zdrowia

Zapobiegamy i pomagamy w walce z zakażeniami szpitalnymi

Dekontaminacja w ochronie zdrowia

Koszty leczenia zakażeń szpitalnych oszacowano w Polsce na 800 mln zł rocznie (wg Prezesa Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych prof. M. Bulandy). Rosnące lawinowo roszczenia pacjentów powodują konieczność minimalizowania poziomu zanieczyszczeń, które są przyczyną zakażeń szpitalnych. Według Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, zmniejszenie ilości zakażeń o 1% może zmniejszyć koszty leczenia aż o 7-10%.

Clean Solutions stosuje unikalną technologię dekontaminacji z wykorzystaniem nadtlenku wodoru. Ma on postać suchego gazu co, w odróżnieniu od pozostałych metod takich jak zamgławianie gdzie dochodzi do skroplenia silnie utleniającego nadtlenku wodoru, oraz dekontaminacji przy wykorzystaniu mikroaerozolu, nie ma wpływu na cykl życia delikatnej aparatury i umożliwia bezpieczną dekontaminację pomieszczeń wraz ze znajdującym się w nich sprzętem bez konieczności ich wyłączania. Proces ten nie powoduje korozji i nie ma wpływu na materiały znajdujące się w pomieszczeniu. Dodatkowo nie ma potrzeby przerywania pracy w pomieszczeniach sąsiednich. Po zakończonym procesie dekontaminacji pomieszczenie nie wymaga żadnego dodatkowego mycia czy przecierania i jest gotowe do użytku.

Skuteczność tej metody została potwierdzona licznymi badaniami i zapewnia redukcję ilości mikroorganizmów na poziomie 6 log i wyższym, włączając w to C. difficile, VRE, MRSA, Acinetobacter Baumannii, inne antybiotyko odporne organizmy oraz Koronawirus SARS-Cov-2 który wywołuje chorobę COVID-19.

POBIERZ TABELĘ SKUTECZNOŚCI

Clean Solutions współpracuje z klientami na zasadzie wcześniej ustalonego harmonogramu działań oraz reaguje niezwłocznie w sytuacjach kryzysowych.

Zalety dekontaminacji z Clean Solutions:

 • olbrzymie wieloletnie doświadczenie
 • krótkie cykle minimalizujące czas przestoju
 • stosowana metoda o najwyższej skuteczności
 • metoda przyjazna dla środowiska i nie powodująca korozji
 • bezpieczeństwo aparatury oraz wyposażenia
 • przystępna cena
 • możliwość natychmiastowej reakcji

Zaufali nam między innymi:

Współpracujemy również z firmami świadczącymi usługi utrzymania czystości w szpitalach:

Najczęściej dekontaminowane:

 • sale operacyjne i zabiegowe
 • szpitalne oddziały ratunkowe
 • oddziały intensywnej opieki i terapii medycznej
 • poradnie
 • oddziały leczenia oparzeń
 • izolatki
 • sale chorych (zwłaszcza w oddziałach zakaźnych)
 • brudowniki
 • magazyny odpadów medycznych
 • centralne sterylizatornie
 • banki krwi
 • poczekalnie
 • łóżka