W edług Najwyższej Izby Kontroli, koszty które ponoszą świadczeniodawcy, spowodowane przedłużeniem hospitalizacji z powodu zakażeń, szacuje się na około 800 mln zł rocznie. To są jednak tylko szacunki z powodu braku rzetelnych [...]
Read More
by