MAKSYMALNA SKUTECZNOŚĆ

Dekontaminacja oparta na systemie STERIS VHP® to proces dezynfekcji właściwej i dezynfekcji wysokiego poziomu. Zastosowanie tego systemu chroni pacjentów i personel przed skażeniami biologicznymi, a także pozwala zmaksymalizować czas aktywnej pracy pomieszczeń. W wykorzystywanej przez nas technologii mikroorganizmy niszczone są przez wolne rodniki. System wykazuje dynamiczne działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze już przy stężeniu > 0,1 mg/l. Suchy gaz jest równomiernie rozmieszczony w pomieszczeniu, co gwarantuje jednakowe stężenie środka aktywnego.

porownanie
pdf11

Tabela Skuteczności

Obejrzyj film

O naszej metodzie

OCHRONA SPRZĘTU I APARATURY

Stosowana przez nas unikalna technologia jako jedyna pozwala na bezpieczną dekontaminację pomieszczeń wraz ze znajdującym się w nich sprzętem i aparaturą bez konieczności ich wyłączania. Technologia ta w odróżnieniu od pozostałych metod opartych na nadtlenku wodoru takich jak zamgławianie gdzie dochodzi do skroplenia silnie utleniającego nadtlenku wodoru, oraz dekontaminacji przy wykorzystaniu mikroaerozolu, nie ma wpływu na cykl życia delikatnej aparatury. Dekontaminacja przebiega w neutralnej temperaturze (20-40oC) i przy ciśnieniu atmosferycznym. Konkurencyjna technologia dekontaminacji nadtlenkiem wodoru HPV firmy Bioquell powoduje wzrost wilgotności w pomieszczeniu do poziomu przekraczającego 95%. Większość producentów aparatury medycznej zastrzega jako maksymalną wilgotność przechowywania aparatury na poziomie < 80%. Poziom wilgotności podczas pracy jest jeszcze niższy. Podczas procesu dekontaminacji przy wykorzystaniu naszej technologii nadtlenku wodoru w formie suchego gazu VHP wilgotność w pomieszczeniu nie przekracza 50%. W tych warunkach i przy niewielkim wymaganym stężeniu nadtlenku wodoru, proces ten nie powoduje korozji i nie ma wpływu na materiały znajdujące się w pomieszczeniu (np. sprzęt diagnostyczny i komputerowy, aparaturę, instalacje, metale i materiały budowlane).

Dekontaminacja proces

PROCES DEKONTAMINACJI

Przebieg poszczególnych faz jest sterowany i monitorowany przez naszych specjalistów oraz samą jednostkę. Wcześniej wyczyszczone, przeznaczone do dekontaminacji pomieszczenie poddawane jest na ogół odwilgoceniu. Następnie rozpoczyna się wprowadzanie VHP do momentu osiągnięcia stężenia biobójczego (nasycanie). W czasie fazy biodekontaminacji system utrzymuje nadtlenek wodoru w formie suchego gazu, dzięki czemu maksymalizowana jest skuteczność w danym otoczeniu. Podczas fazy dekontaminacji właściwej system na bieżąco odprowadza i uzupełnia nadtlenek wodoru w pomieszczeniu. Cykl VHP to proces „suchy”, ponieważ stężenie nadtlenku przez cały czas utrzymywane jest poniżej krytycznego punktu kondensacji.

W czasie fazy aeracji wprowadzanie VHP do pomieszczenia zostaje wstrzymane, a gaz jest odprowadzany przez generator aż do osiągnięcia bezpiecznego poziomu stężenia. Czas cyklu zależny jest od wilgotności, kubatury pomieszczenia, i zawartości pomieszczenia. Dla przykładu, czas cyklu w przypadku laboratorium badawczego (>162m3) gdzie stwierdzono obecność parwowirusów wyniósł mniej niż 4 godziny, dekontaminacja pomieszczenia czystego o kubaturze 65m3 – 2,5 godziny. Przeciętnie, dla pomieszczenia o kubaturze 100m3 trwa ok. 5 godzin.

Metodę VHP cechuje bardzo szerokie spektrum aktywności wirusobójczej, bakteriobójczej, grzybobójczej i sporobójczej. Najnowsze badania dowodzą skuteczności metody VHP w zwalczaniu parwowirusów, jaj nicieni, Legionelli oraz patogenów zawartych w żywności. Choć nieznany jest dokładny mechanizm działania biobójczego nadtlenku wodoru, najprawdopodobniej rodniki hydroksylowe wchodzą w reakcję z najistotniejszymi elementami składowymi komórki prowadząc do jej śmierci.

PORÓWNANIE METOD

porownanie-metod

Metoda VHP to bezpieczna, skuteczna i wydajna alternatywa dla dotychczas stosowanych technik dekontaminacji powierzchni oraz sterylizacji produktów. Gazowy nadtlenek wodoru to sucha, szybko działająca substancja biobójcza o dużym spektrum aktywności i szerokiej kompatybilności materiałowej. Proces dekontaminacji VHP zachowuje wymogi bezpieczeństwa użytkownika i środowiska naturalnego.

BEZPIECZEŃSTWO I EKOLOGIA

Sterylizacja tą metodą jest najbardziej energooszczędna. Proces dekontaminacji tą technologią jest całkowicie walidowalny (stały pomiar temperatury, wilgotności i stężenia H2O2). Postać gazowa H2O2 jest bezwonna, bezbarwna, a w wyniku jej rozpadu powstaje tlen i woda. Dzięki temu jest to proces bezpieczny dla środowiska, a przede wszystkim dla użytkowników.

Skontaktuj się z nami :+48 693 410 661

Lub skorzystaj z formularza kontaktowego