Usługi

Home Usługi

Nasze usługi

Proponowany system dekontaminacji to proces suchy. Skutecznie stosowany w celu uzyskania sterylności w pomieszczeniach zamkniętych wszędzie tam gdzie wymagany jest jej najwyższy poziom.

image-box
Ochrona zdrowia

Zapobiegamy i pomagamy w walce z zakażeniami szpitalnymi. Dekontaminacja w ochronie zdrowia.

image-box
Laboratoria

Dekontaminacja aparatury, powierzchni oraz powietrza.

image-box
Farmacja

Ochrona produkcji i minimalizacja kosztów. Podczas produkcji farmaceutycznej zachowane muszą być najwyższe normy czystości mikrobiologicznej.

image-box
Przemysł

Produkcja żywności, napojów, przetwórstwo produktów rolniczych, warzyw i owoców, a w szczególności produkcja towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, na każdym etapie przetwarzania jest narażona na zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

image-box
Transport

Ze względu na otoczenie i warunki w jakich pracują pojazdy ratownicze ryzyko zakażenia, zarówno pracowników jak i transportowanych nimi ludzi, jest bardzo wysokie.