Ochrona Zdrowia

Home Usługi Ochrona Zdrowia

Najskuteczniejsza dekontaminacja w szpitalach

Zapobiegamy i pomagamy w walce z zakażeniami szpitalnymi

Koszty leczenia zakażeń szpitalnych oszacowano w Polsce na 800 mln zł rocznie (wg Prezesa Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych prof. M. Bulandy). Rosnące lawinowo roszczenia pacjentów powodują konieczność minimalizowania poziomu zanieczyszczeń, które są przyczyną zakażeń szpitalnych. Według Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, zmniejszenie ilości zakażeń o 1% może zmniejszyć koszty leczenia aż o 7-10%.

Clean Solutions wykonuje najskuteczniejszą dekontaminację w szpitalach, jest to opatentowana technologia dekontaminacji z wykorzystaniem nadtlenku wodoru. Ma on co bardzo ważne postać gazu co, w odróżnieniu od pozostałych metod takich jak zamgławianie/fumigacja gdzie dochodzi do skroplenia silnie utleniającego nadtlenku wodoru, oraz dekontaminacji przy wykorzystaniu mikroaerozolu, nie ma wpływu na cykl życia delikatnej aparatury i umożliwia bezpieczną dekontaminację pomieszczeń wraz ze znajdującym się w nich sprzętem bez konieczności ich wyłączania. Proces ten nie powoduje korozji i nie ma wpływu na materiały znajdujące się w pomieszczeniu. Dodatkowo nie ma potrzeby przerywania pracy w pomieszczeniach sąsiednich. Po zakończonym procesie dekontaminacji pomieszczenie nie wymaga żadnego dodatkowego mycia czy przecierania i jest gotowe do użytku.

Pobierz Tabelę Naszej skuteczności

Skuteczność

tej metody została potwierdzona licznymi badaniami i zapewnia redukcję ilości mikroorganizmów na poziomie 6 log i wyższym, włączając w to C. difficile, VRE, MRSA, Acinetobacter Baumannii, Klebsiella pneumoniae New Delhi, inne antybiotyko odporne organizmy oraz Koronawirus SARS-Cov-2 który wywołuje chorobę COVID-19.

Dekontaminacja najczęściej wykonywana jest pomieszczeniach takich jak:

 • - sale operacyjne i zabiegowe
 • - szpitalne oddziały ratunkowe
 • - oddziały intensywnej opieki i terapii medycznej
 • - poradnie
 • - oddziały leczenia oparzeń
 • - izolatki
 • - sale chorych (zwłaszcza w oddziałach zakaźnych)
 • - brudowniki
 • - magazyny odpadów medycznych
 • - centralne sterylizatornie
 • - banki krwi
 • - poczekalnie
 • - magazyny łóżek
 • - olbrzymie wieloletnie doświadczenie
 • - gwarantujemy bezpieczeństwo aparatury oraz wyposażenia
 • - stosowana metoda o najwyższej skuteczności
 • - metoda przyjazna dla środowiska i nie powodująca korozji
 • - krótkie cykle minimalizujące czas przestoju
 • - przystępna cena
 • - możliwość natychmiastowej reakcji
 • - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 • - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
 • - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej
 • - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
 • - Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
 • - NZOZ ``Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego`` Sp. z o.o.
 • - Aspen Sp. z o.o.
 • - Clar System

Masz pytanie?