Ochrona Zdrowia

Home Usługi Ochrona Zdrowia

Zapobiegamy i pomagamy w walce z zakażeniami szpitalnymi

Dekontaminacja w ochronie zdrowia

Koszty leczenia zakażeń szpitalnych oszacowano w Polsce na 800 mln zł rocznie (wg Prezesa Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych prof. M. Bulandy). Rosnące lawinowo roszczenia pacjentów powodują konieczność minimalizowania poziomu zanieczyszczeń, które są przyczyną zakażeń szpitalnych. Według Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, zmniejszenie ilości zakażeń o 1% może zmniejszyć koszty leczenia aż o 7-10%.

Clean Solutions stosuje unikalną technologię dekontaminacji z wykorzystaniem nadtlenku wodoru. Ma on postać suchego gazu co, w odróżnieniu od pozostałych metod takich jak zamgławianie gdzie dochodzi do skroplenia silnie utleniającego nadtlenku wodoru, oraz dekontaminacji przy wykorzystaniu mikroaerozolu, nie ma wpływu na cykl życia delikatnej aparatury i umożliwia bezpieczną dekontaminację pomieszczeń wraz ze znajdującym się w nich sprzętem bez konieczności ich wyłączania. Proces ten nie powoduje korozji i nie ma wpływu na materiały znajdujące się w pomieszczeniu. Dodatkowo nie ma potrzeby przerywania pracy w pomieszczeniach sąsiednich. Po zakończonym procesie dekontaminacji pomieszczenie nie wymaga żadnego dodatkowego mycia czy przecierania i jest gotowe do użytku.

Pobierz Tabelę Naszej skuteczności

Skuteczność

tej metody została potwierdzona licznymi badaniami i zapewnia redukcję ilości mikroorganizmów na poziomie 6 log i wyższym, włączając w to C. difficile, VRE, MRSA, Acinetobacter Baumannii, Klebsiella pneumoniae New Delhi, inne antybiotyko odporne organizmy oraz Koronawirus SARS-Cov-2 który wywołuje chorobę COVID-19.

Najczęściej dekontaminowane:

 • - sale operacyjne i zabiegowe
 • - szpitalne oddziały ratunkowe
 • - oddziały intensywnej opieki i terapii medycznej
 • - poradnie
 • - oddziały leczenia oparzeń
 • - izolatki
 • - sale chorych (zwłaszcza w oddziałach zakaźnych)
 • - brudowniki
 • - magazyny odpadów medycznych
 • - centralne sterylizatornie
 • - banki krwi
 • - poczekalnie
 • - łóżka
 • - olbrzymie wieloletnie doświadczenie
 • - krótkie cykle minimalizujące czas przestoju
 • - stosowana metoda o najwyższej skuteczności
 • - metoda przyjazna dla środowiska i nie powodująca korozji
 • - bezpieczeństwo aparatury oraz wyposażenia
 • - przystępna cena
 • - możliwość natychmiastowej reakcji
 • - Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 • - Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
 • - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Środzie Wielkopolskiej
 • - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
 • - Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
 • - NZOZ ``Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego`` Sp. z o.o.
 • - Aspen Sp. z o.o.
 • - Clar System

Masz pytanie?