Biodekontaminacja – profilaktyka zakażeń szpitalnych.

Dekontaminacja sali operacyjnej najskuteczniejszą technologią przy wykorzystaniu nadtlenku wodoru
+
W

edług Najwyższej Izby Kontroli, koszty które ponoszą świadczeniodawcy, spowodowane przedłużeniem hospitalizacji z powodu zakażeń, szacuje się na około 800 mln zł rocznie.

To są jednak tylko szacunki z powodu braku rzetelnych danych. Ta liczba może być o wiele wyższa.

Powodem dla którego każdego roku setki pacjentów doświadczają zakażeń szpitalnych są m. in:

– brudne ręce personelu medycznego,

– skażone otoczenie pacjenta ,

– zatrudnianie osób nieprzygotowanych do pracy.

W tym artykule chcielibyśmy się skupić na punkcie drugim i przedstawić jeden z najskuteczniejszych sposobów eliminacji tego czynnika.

W szpitalach każdego dnia wykonywane są zabiegi niosące ogromne ryzyko wprowadzenia patogenu do ciała pacjenta, które z kolei prowadzi do zakażenia.

Aby zminimalizować to ryzyko, w każdej placówce medycznej konieczna jest biodekontaminacja pomieszczeń szpitalnych oraz narzędzi.

Według Najwyższej Izby Kontroli, koszty które ponoszą świadczeniodawcy, spowodowane przedłużeniem hospitalizacji z powodu zakażeń, szacuje się na ok. 800 mln zł rocznie.

Dekontaminacja w szpitalach oparta na systemie STERIS VHP® to proces dezynfekcji właściwej i dezynfekcji wysokiego poziomu. Zastosowanie tego systemu chroni pacjentów i personel szpitala przed skażeniami biologicznymi, a także pozwala zminimalizować czas przestoju pomieszczeń i delikatnej aparatury.

Sterylizacja tą metodą jest najbardziej ekologiczna (efektem rozpadu środka biobójczego jest tlen i woda) a sam proces dekontaminacji jest całkowicie walidowalny. Największymi atutami są: bezpieczeństwo dla środowiska, użytkowników oraz delikatnego sprzętu oraz najwyższa na rynku skuteczność. Jest skuteczna również w przypadku wirusa SARS CoV-2 powodującego chorobę COVID-19.

Nie wszystkie jednak placówki szpitalne korzystają z tej formy walki z zakażeniami. Powody są 2: stan finansowy polskich szpitali oraz mała świadomość nowoczesnych technologii.

Jednak czy powinno to się odbywać kosztem pacjentów?

Cena jaką ponoszą szpitale w porównaniu do profilaktyki oraz wykorzystania dostępnych urządzeń na rynku jest nieporównywalnie duża.

Zapraszamy do kontaku.

 

 

Żródła:

https://clean-solutions.pl/

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zakazenia-w-szpitalach-powaznym-problemem.html

https://www.pzp.umed.wroc.pl/pdf/2017/7/2/149.pdf